VELKOMMEN TIL BARNEHAGEN VÅR

Barnehagen ligger på Vik i Grimstad kommune. I Temseveien barnehage legger vi stor vekt på å skape gode hverdager for barna der trygghet, lek og glede står sentralt.

LITT OM BARNEHAGEN!

Temseveien barnehage er en privateid
barnehage med plass til ca. 50 barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen eies og drives som et aksjeselskap av Tone Hauge Nilsen.

Barnehagen ligger i flotte, landlige
omgivelser på Vik i Grimstad kommune.

Vi har åpent alle hverdager fra kl
0700 - 1630.

Vi har tilbud om full plass(100%), 80 % plass og 60% plass. Barna som har redusert oppholdsprosent får også et redusert tilbud. De får med seg aktivitetene som er de dagene de er i barnehagen.

Temseveien barnehage består av to bygg, SOL og MÅNE. Hvert av byggene er igjen delt i 2 grupper.

 

VÅRE GRUPPER:

SOL-oppe: 3-6 år.

SOL-nede:  1 og 2 år.

MÅNE-oppe: 3-6 år.

MÅNE-nede: 1 og 2 år.

 

 Vi har godt med areal inne, og et stort flott uteområde.

Alle gruppene drar på tur 1-2 dager i uka. Hver uke har de som skal begynne på skolen, førskolegruppe. Annenhver onsdag er førskolegruppa i bassenget på Berge gård.