PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2020/2021

Alle barnehager har fem planleggingsdager i året.

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2020/2021:

16.Oktober

30.November

4.Januar

14.Mai

17.Juni