SAMARBEIDSUTVALGET

*For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. *Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. *Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget. *Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. *Samarbeidsutvalget består av 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant foreldrerådet. *Representantene i samarbeidsutvalget velges for 1 år om gangen.

Medlemmer i Samarbeidsutvalget barnehageåret 2019/2020:

 

*Stine Grande (foreldrerepresentant-sol)

*Mariann Johnsen  (foreldrerepresentant-måne)

*Gro Marthinsen  (ansatt)

*Silje Håland  (ansatt)