Om sykdom- barn-barnehage

Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Info til foreldre og barnehagepersonell

 

https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne