SØKE PLASS

SØKE NY PLASS ELLER ENDRE EKSISTERENDE

Søknad/endring av plass gjøres elektronisk ved å følge linken under:

http://www.grimstad.kommune.no/tjenester/barnehage/sok-barnehageplass