"Å bry seg er også smittsomt"-nasjonal markering 12.Mars

HVA?

  • Felles nasjonal markering i barnehagesektoren 12.Mars 2021.
  • Markering av ettårsdagen for nedstengingen av Norge.
  • Barnehage-Norge feirer seg selv og sprer budskapet "Å bry seg er også smittsomt".
  • Slik kan barnehagene starte sin egen "pandemi", en positiv "pandemi" som handler om omsorg og å bry seg om hverandre. Kanskje kan den bli enda mer smittsom enn Covid19-pandemien....?

 

Å bry seg er også smittsomt